اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت شرکت نفت پتروتار فراساحل

شرکت نفت پترو تار فراساحل علی رغم پیشینه کوتاه خویش در این عرصه، تکیه و تأکید ویژه بر کیفیت داشته و این الگوی قطعی و تغییر ناپذیر مجموعه است.انواع قیر های ویژه راه سازی و قیر های Rc و Mc و هرگونه قیر ویژه به درخواست متقاضی حیطه هایی است که در آن می تواند کیفیت بالای قیر داخلی با هدف صادرات بازار داخلی را نشان دهد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!