طراحی سایت رسمی احمد پیکری

“رزومه (سوابق کاری) اینجانب مهندس احمد پیکری ، کارشناس رسمی شهرداری نسیم شهر” -آموزشی ۱) کارشناس مهندسی کشاورزی ۲) کارشناس ارشد تاریخ -اجرایی ۱) شهردار ناحیه ۹ منطقه یک شهرداری کلان شهر تهران از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۷ لغایت ۰۳/۰۶/۱۳۸۹