طراحی سایت رسمی احمد پیکری

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت رسمی احمد پیکری

“رزومه (سوابق کاری) اینجانب مهندس احمد پیکری ، کارشناس رسمی شهرداری نسیم شهر”

-آموزشی
1) کارشناس مهندسی کشاورزی
2) کارشناس ارشد تاریخ
-اجرایی
1) شهردار ناحیه 9 منطقه یک شهرداری کلان شهر تهران از تاریخ 01/06/1387 لغایت 03/06/1389

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!