طراحی سایت رسمی احمد پیکری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت رسمی احمد پیکری

“رزومه (سوابق کاری) اینجانب مهندس احمد پیکری ، کارشناس رسمی شهرداری نسیم شهر”

-آموزشی
۱) کارشناس مهندسی کشاورزی
۲) کارشناس ارشد تاریخ
-اجرایی
۱) شهردار ناحیه ۹ منطقه یک شهرداری کلان شهر تهران از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۷ لغایت ۰۳/۰۶/۱۳۸۹

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!