طراحی سایت شرکت توسکا پویش

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت شرکت توسکا پویش

شرکت توسکاپویش پرکاس بامدیریت سیداصغرشنایی در سال89/3/25 شماره376877 به ثبت رسید.
این شرکت در راستای خدمت رسانی بهینه وشایسته ایجاد گردیده است.
این شرکت آمادگی همکاری با کلیه سازمانهای دولتی وخصوصی شهرداریها ودهیاریهای سراسر کشور هتل ها.بیمارستانها ودیگر ارگانها میباشد

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!