طراحی سایت نرگس دریاباری

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت نرگس دریاباری

اینجانب نرگس دریاباری فرزند سید صدر , فارغ التحصیل رشته معماری, اقتصاد کاربردی, و کارشناس ارشد مرکزمطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش وجوانان میباشم .به طبیعت گردی, شعر, ادبیات,موسیقی…علاقه مندم. زندگی را بسیار زیبا میبینم,خدایم را بسیار سپاس میگویم و بسیار شکر میکنم داشته هایم را..

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!