طراحی سایت نرگس دریاباری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت نرگس دریاباری

اینجانب نرگس دریاباری فرزند سید صدر , فارغ التحصیل رشته معماری, اقتصاد کاربردی, و کارشناس ارشد مرکزمطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش وجوانان میباشم .به طبیعت گردی, شعر, ادبیات,موسیقی…علاقه مندم. زندگی را بسیار زیبا میبینم,خدایم را بسیار سپاس میگویم و بسیار شکر میکنم داشته هایم را..

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!