طراحی سایت مرکز آموزش فخر رازی

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت مرکز آموزش فخر رازی

تاریخچه انجمن پرستاری ایران مربوط به سال 1356 قبل از انقلاب می باشد که فعالیت صنفی خود را شروع کرده است و در سال1369 با اخذ مجوز و پروانه فعالیت خود را رسماً شروع کرده است که در این راستا با توجه به رسالت حرفه ای و نیاز جامعه…..

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!