طراحی سایت شرکت جهان آلومینیوم

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت شرکت جهان آلومینیوم

هان آلومینیوم در تهیه و توزیع انواع ورقها و مقاطع آلومینیوم در آلیاژهای مختلف در سال 1350 با
نام فروشگاه شمس توسط حاج امامقلی یوسفیان تاسیس گردید و در سال 1382 به نام فلزات رنگین
یوسفیان تغییر نام داد و هم اکنون با نام تجاری جهان آلومینیوم در صنعت آلومینیوم کشور آماده

خدمت رسانی به هم وطنان عزیز میباشد.

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!