طراحی سایت هفت بنا و عمارت

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت هفت بنا و عمارت

مهندســین مشــاور هفت بنا و عمارت توســط مهندس امیرهدا سلطـانزاده ، مهندس کورش فتحی و تنی چند از مهندسین مجرب ، به منظور فعالیت در زمینه های تخصصی معماری – ساختمان و اجرای ابنیه تشکیل شد و با بهره گیری از شرکتهای مشاور زیر مجموعه در زمینه های طراحی، اجرا و کنترل کیفیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احراز صلاحیت گردید.

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!