پردیس بین المللی دارالفنون

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه پردیس بین المللی دارالفنون

همانطور که بر همگان روشن شده وثابت گردیده که علم از منظر آکادمیک به تنهایی جوابگو نبوده و ترکیب علم و تجربه و دانش کاربردی حقیقتا راهبردی بوده واز این حیث رویکرد دانشگاه ها وموسسات در دهه های گذشته به این سو در حرکت است.

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!