آژانس هواپیمایی اسماسیر

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه آژانس هواپیمایی اسماسیر

افتخار ما ارتباط با اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاهها و متخصصین جامعه علمی کشور از طریق فراهم نمودن تسهیلات و مقدمات حضور در رخداد های علمی بین المللی و ملی است. همچنین دیگر افتخار ما برآورده ساختن نیازهای تشخیصی-درمانی بیماران خاص در قالب فعالیت و توسعه توریسم درمانی است.

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!