اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

چیست؟ rss

به قولی سرنام REALLY SIMPLE SYNDICATIONو به قول کمی حرفهایترها سرنام

RDF SITE SUMMARYاست. ولی RSSسرنام هر چه باشد، پدیدهای است که امکان جمعآوری اطلاعات و

اخبار را از سایت های مختلف فراهم میکند بدون این که مجبور باشید از این سایت به آن سایت سر بزنید. ویژگی

RSSهم مثل بقیه تکنولوژیهای خوب، در سادگی آن است : یک فرمت سریع و استاندارد، شبیه همان بولتنهای

خبری است منتها به شکل الکترونیک. امروزه اکثر سایتهای وب مهم به این بولتنها مجهز هستند، از وبلاگهای

شخصی گرفته تا سایتهای خبرگزاریهای بزرگ دنیا. برای گرفتن این بولتنها کافی است نرمافزار مناسب این کار

را در اختیار داشته باشید و بولتن مورد نظر را مشترک شوید. شاید فکر کنید خواندن خبرها که کاری ندارد، به صفحه

اصلی سایت میرویم و خبرها را میخوانیم. اما حالتی را در نظر بگیرید که کاربران شما بخواهند ۵۰سایت مختلف را

ببینند و تازه معلوم نیست این سایتها اصلاً خبر جدیدی داشته باشند یا نه. با RSSنیازی نیست به ۵۰تا سایت سر

بزنند. کامپیوتر ایشان به طور خودکار و با زمانبندی مشخص با این سایتها تماس میگیرد و جدیدترین خبرها و

اطلاعات را دانلود میکند. بنابراین، کاربران قادر خواهند بود تا فقط از یک پنجره ، تمام اتفاقات روز را مشاهده کنند.

این ویژگی یکی از نقاط قوت جوملا ۲.۵فارسی میباشد که متاسفانه توجه کمی بدان میشود . با انتخاب عدد

جلوی این گزینه شما مشخص مینمایید که در صفحه RSSچند مطلب آخر به نمایش دربیاید.

ایمیل قابل نمایش در فید : به هر خروجی RSSیک فید گفته میشود . این گزینه مشخص مینماید

که برای مطلب ارسال شده چه ایمیلی نمایش داده شود

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!