”پایگاه داده ها“

در این مقاله می خوانید :

تا آنجا که میتوانیم مفاهیم پایه ای را ساده و قابل فهم عنوان نماییم لذا از ذکر

جزئیات پرهیز میکنیم . به صورت خلاصه میتوانیم بگوییم mysqlدر حقیقت همانند کمد لباس شما است در برخی

مواقع داخل آن یک لباس میگذارید و در برخی دیگر از داخل این کمد لباسی را انتخاب نموده و از آن استفاده

مینمایید . در جوملا تمامی متن ها و برخی کد ها در پایگاه داده ها ذخیره میگردد .

آیا تصاویر هم در پایگاه داده ذخیره میگردد ؟

خیر ، اما آدرس این تصاویر در پایگاه داده ذخیره میگردد . این بدان معنا است که یک پایگاه داده تنها توانایی ذخیره

متن را دارا است اما برخی از کد ها و تنظیمات از جمله آدرس محل قرار گیری بر روی هاست و یا سرور محلی

تصاویر نیز در پایگاه داده ذخیره میگردد و اسکریپت در هنگام فراخوانی یک عنصر که به پایگاه داده مرتبط است این

مشخصات را از جدول مربوطه میخواند .

یک پایگاه داده از تعدادی جدول تشکل شده است و یک جدول از تعدادی فیلد درون هر فیلد، بنا به نیاز اطلاعاتی

انباشته میگردد که در هنگام نیاز برنامه از این اطلاعات استفاده مینماید .

برای اطلاعات بیشتر در مورد پایگاه داده ها میتوانید به آدرس

http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL

مراجعه نمایید

در صفحه ای که قرار دارید برخی از مشخصات پایگاه داده از شما پرسیده میشود :

نوع دیتا بیس : از جوملا 2.5دو نوع دیتابیس پشتیبانی میشود mysqliو mysqlبهتر است نوع دیتا بیس را بر

روی mysqlقرار دهید .

نام هاست : چه در هاست قصد نصب جوملا را داشته باشید و چه بر روی رایانه شخصی خود اصطلاحاً لوکال هاست

نام هاست در بیشتر مواقع localhostمیباشد .

نام کاربری : در صورتی که مشغول نصب جوملا بر روی سرور محلی با استفاده از xamppمیباشید نام کاربری شما

rootمیباشد .

رمز عبور : در صورتی که مشغول نصب جوملا بر روی سرور محلی با استفاده از xamppمیباشید رمز عبور را خالی

بگذارید

نام دیتا بیس : در صورتی که مشغول نصب جوملا بر روی سرور محلی با استفاده از xamppمیباشید میتوانید هر

نام دلخواهی را انتخاب نمایید و دکمه ادامه را فشار دهید.

تنظیمات بالا برای زمانی است که شما مشغول نصب جوملا بر روی سرور محلی با استفاده از xamppمیباشید اما اگر

مشغول نصب جوملا بر روی یک هاست واقعی باشید چه کاری باید انجام دهید ؟

در xamppوقتی شما مشخصات پایگاه داده ها را در فیلد های مربوطه وارد مینمایید به صورت خودکار یک پایگاه

داده برای شما ایجاد میگردد اما در هاست اینچنین نیست و شما میباید خود پایگاه داده را ایجاد نمایید .

www.Joomina.ir

نگارنده : امیررضا تهرانی

ایجاد پایگاه داده ها در هاست

قبل از شروع نصب باید در cpanelبرای جوملا دیتابیس و نام کاربری تعریف کنیم . برای این کار مراحل زیر را

انجام میدهیم :

بعد از آدرس سایت عبارت cpanelرا تایپ می کنیم تا به صفحه ورود کنترل پنل وارد بشویم . نام کاربری و رمز

عبور را می دهیم و وارد کنترل پنل هاست می شویم

برای ایجاد بانک اطلاعاتی بر روی کلید ) MYSQL Databasesبانک اطلاعاتی(کلیک کنید .

پس از باز شدن صفحه ایجاد بانک اطلاعاتی ) (MYSQL Databasesدر ،Cpanelدر قسمت

Create New Databaseو در فیلد New Databaseنام بانک اطلاعاتی جدید خود را وارد کنید، پس از وارد

کردن نام بانک اطلاعاتی تیک سبز رنگی به نشانه تائید در کنار نام بانک اطلاعاتی مشاهده خواهد شد و در انتها

برای ثبت نام و ایجاد بانک اطلاعاتی بر روی کلید Create databaseکلیک کنید، همانند تصویر زیر

پس از کلیک کردن بر روی کلید Create Databaseوارد قسمت Create My SQL databaseمی شوید،

در این قسمت نام بانک اطلاعاتی را که ساخته اید را به شما نشان می دهد، برای برگشتن به صفحه قبلی کلید

Go Backرا کلیک کنید. با زدن کلید Go Backبه قسمت) My SQL Databaseبانک اطلاعاتی(

برمی گردید، نام بانک اطلاعاتی ایجاد شده را می توانید در قسمت Current Databasesمشاهده کنید.

پس از ایجاد بانک اطلاعاتی، نوبت به ایجادشناسه برای بانک اطلاعاتی می رسد، برای انجام این کار در قسمت

) My SQL Users (Add New Userدر فیلد Usernameنام شناسه مورد نظر را وارد می کنید، پس از وارد

کردن نام شناسه تیک سبزرنگی به نشانه تائید در کنار نام شناسه مشاهده می شود.

مقابل فیلد شناسه پیغام Seven Characters maxوجود دارد، به این معنا که نام شناسه شما حداکثر باید هفت

کاراکتر باشد.

سپس در فیلد ) Passwordگذرواژه( :گذرواژه مورد نظر خود را برای شناسه بانک اطلاعاتی وارد کنید ،}بهتر است

گذرواژه انتخابی تلفیقی از حروف بزرگ، حروف کوچک و اعداد باشد{ پس از وارد کردن گذرواژه خود تیک سبزرنگی

به نشانه تائید گذرواژه مشاهده می کنید.

مقابل فیلد Passwordکلیدی با نام Generate passwordوجود دارد، این کلید زمانی مورد استفاده قرار

می گیرد که تمایل به انتخاب گذرواژه تصادفی توسط خود نرم افزار مدیریت هاستینگ Cpanelداشته باشید.

سپس در قسمت )) Password(Againگذر واژه )تائید(( : مجدداً گذرواژه مورد نظر خود را برای اطمینان بیشتر

وارد کنید و پس از وارد کردن گذر واژه در فیلد گذرواژه تائید چنانچه گذرواژه دوم با گذرواژه اول مطابقت داشته باشد

تیک سبزرنگی به نشانه تائید مشاهده می کنید، حالا بعد از انجام دادن همه این مراحل بر روی کلید

Create Userکلیک کنید تا شناسه برای بانک اطلاعاتی ایجاد شود

تذکر : نام دیتابیس و نام کاربری که ایجاد می کنید را حتما در فایل متنی ذخیره کنید تا هنگام نصب جوملا به

مشکلی بر نخورید.

حالا پس از ایجادبانک اطلاعاتی و شناسه به همراه گذرواژه، شما باید بانک اطلاعاتی و شناسه ایجاد شده خود را به

هم معرفی و اختصاص دهید، برای انجام این کار باید در قسمت Add User To Databaseدر فیلد Userنام

شناسه و در فیلد Databaseنام بانک اطلاعاتی مورد نظرخود را انتخاب کنیدو بعد از انتخاب این دو گزینه بر روی

کلید Addکلیک کنید.

پس از کلیک کردن بر روی کلید Addوارد قسمت My SQL Account Maintenanceمی شوید ، که در

سمت بالای این قسمت نام شناسه و نام بانک اطلاعاتی مورد نظر نمایش داده شده است، در این صفحه در واقع

سطح دسترسی شناسه بانک اطلاعاتی را مشخص می کنید، می توانید گزینه ها را بنا بر میزان دسترسی که

می خواهید به شناسه بدهید مشخص کنید. )توصیه می شود که دسترسی کامل در این قسمت به کاربر بانک

اطلاعاتی داده شود(

برای این کار گزینه ALL PRIVILEGESکه شامل همه موارد می شود را انتخاب کنید و دسترسی کامل به شناسه

بانک اطلاعاتی دهید، برای تائید و ذخیره این فرآیند بر روی کلید make changesرا کلیک کنید.

درقسمت MySQL Database wizardشناسه و بانک اطلاعاتی معرفی شده را نشان می دهد، که به یکدیگر

اختصاص داده شده است، بعد از مشاهده بر روی کلید Go Backکلیک کنید.

تا اینجا توانستیم دیتابیسی برای نصب جوملا بسازیم . شما میتوانید همانند زمانی که مشخصات پایگاه داده ها را در

فیلد های مربوطه وارد می نمودید در این مرحله نیز این مشخصات را وارد نمایید.

حال میتوانید دکمه ادامه را فشار دهید.

با فشردن دکمه ادامه با صفحه زیر روبرو میشوید:

این بخش مربوط به تنظیمات لایه FTPمی باشد.لایه FTPبه لایه ای گفته میشود که امکان انتقال فایل ها از

سمت کاربر به سمت سرور را می دهد.

توجه: اگرشمادرحالنصبجوملا بررویلوکالهاست یاویندوزهستید،نیازنیستاینبخشرافعالکنید.

در بسیاری از سرور ها نیز تنظیمات این لایه اجباری نمیباشد . مشخصات FTPزمانی که شما اقدام به خرید هاست

از یک سرور مینمایید برای شما ارسال میگردد

وارد نمودن تنظیمات FTPدر این قسمت یک اشکال دیگر نیز دارد و آن این است که این مشخصات در فایل

configuration.phpنیز ذخیره میگردد و این بدان معنا است که اگر هکر به این فایل دسترسی پیدا نماید کل

سایت شما را در اختیار خواهد داشت لذا معمولاً نیازی به پر نمودن این اطلاعات نیست مگر آنکه هاستی که

خریداری نموده اید با تنظیمات لازم و پیش فرض جوملا برای بهتر کارنمودن هسته همخوانی لازم را نداشته باشد .

لذا دکمه ادامه را زده و به مرحله بعدی میرویم .

در این مرحله مواردی همچون نام سایت و … را درج خواهیم نمود .

نام سایت : نام سایت نامی است که در تمامی ایمیل های ارسالی از طرف سایت و همچنین عنوان اولین صفحه

سایت نمایش داده میشود . در صورتی که تنظیمات پیشرفته را کلیک نمایید امکان اضافه نمودن توضیحات متا و کلید

واژه های برای شما فعال میگردد که در بخش SEOکامل توضیح داده خواهد شد لذا فعلاً با آن ها کاری نداریم.

ایمیل شما : در این قسمت ایمیل سرپرست کل سایت درج میشود و تمامی اطلاعیه ها و پیام های مربوط به

سرپرست کل سایت به این ایمیل ارسال خواهد شد.

نام کاربری: به صورت پیش فرض این نام adminفرض میشود اما اکیداً توصیه میکنیم که این نام را به نام

دلخواه تغییر دهید . در همین رابطه در بخش امنیت مفصل بحث خواهیم نمود

رمز عبور: انتخاب رمز عبور ایمن نیز عامل بسیار مهمی در بالابردن امنیت سایت است لذا میتوانید از رمز عبوری

استفاده نمایید که ترکیبی از حروف ، اعداد و نشانه ها است همانند :

Abc@123

نصب اطلاعات نمونه :

در حالت معمولی شخصاً توصیه نمیکنیم که اطلاعات نمونه سایت را نصب نمایید اما به دلیل اینکه در حال حاضر

مشغول یادگیری جوملا 2.5فارسی جومینا هستیم جهت تسریع در کار فرض ما بر این است که شما اطلاعات نمونه

را نصب مینمایید . با نصب اطلاعات نمونه تقریبا یک سایت پایه برای شما نصب میگردد که میتوانید قسمتهای

مختلف آن را تغییر دهید.

لذا لطفا دکمه نصب اطلاعات نمونه را فشار دهید .

حال دکمه ادامه را زده و به صفحه بعد بروید . در این صفحه پیامی مبنی بر حذف پوشه Installationمشاهده

مینمایید.

دکمه حذف پوشه نصب را فشار دهید با فشردن این دکمه این پوشه حذف میگردد . حال از نوار ابزار بالایی گزینه

سایت را فشار دهید.

با فشار دادن این دکمه شما وارد صفحه سایت خود میگردید

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!