”منوها در جوملا“

در این مقاله می خوانید :

از شما میخواهیم که این مقاله را بخوبی فراگیرید چرا که یکی از پر کاربرد ترین بخش ها در سیستم مدیریت محتوا
جوملا فارسی 2.5 همین بخش میباشد . حتماً بخاطر
دارید که در مقاله های قبل عنوان نمودم که ساختار چینش مطالب و کلاً تمامی عناصر در جوملا به صورت درختی
میباشد اجازه دهید دوباره به مثال خود برگردیم و فرض کنیم در یک کارخانه تولیدی میباشیم . نمودار سازمانی این
کارخانه میتواند به شرح زیر باشد :
در این نمودار سه سطح از مدیران طبقه بندی شده اند منو ها نیز در جوملا از همین قانون پیروی نمیایند این بدین
نا
مع است که شما میتوانید به تعداد نا محدود سطوح منو داشته باشید و هر منو میتواند به تعداد نامحدود زیر منو داشته
باشد .
سعی مینماییم با مثالی این مورد را برای شما مشخص نماییم در این مثال ما سعی مینماییم منو های یک سایت
دانشگاهی را در مقیاسی محدود ایجاد نماییم .
از نوار منو بالایی قسمت مدیریت سایت منو ها انتخاب نمایید .
در جوملا 2.5فارسی شما میتوانید به تعداد نامحدود دسته های منو داشته باشید . این بدین معنا است که شما
قادر خواهید بود به عنوان مثال یک سری منو ایجاد نمایید و آن ها را در دسته ای به نام منو های کاربران سایت
قرار دهید .
مدیر عامل
مدیر تولید
بسته بندی ساخت
مدیر بازرگانی مدیر مالی
مدیر روابط
عمومی
وب سایت
ارتباطات
مردمی
بسیار خوب حال که دانستیم منو ها میتوانند در دسته های مختلف قرار گیرند باید بدانیم که هر دسته منو میباید دارای
نامی باشد. فرض نمایید من میخواهم دسته منویی به نام مقالات دانشجویان ایجاد نمایم اینجا است که مدیریت منو
ها برای ما کاربرد خواهد داشت.
بر روی منو جدید کلیک مینمایم و صفحه ای برای من باز خواهد شد که میتوانم نام و مشخصات دسته منو جدید را
در آن وارد نمایم .
عنوان : نام منو است که از این پس این دسته منو با این نام شناخته میشود .
نوع منو : نام منو است که در افزونه های دیگر کاربرد دارد . این نام را باید به لاتین وارد نمایید .
توضیحات : این توضیحات میتواند هدف شما از ایجاد این دسته منو را مشخص نماید . این توضیحات تنها برای
یادآوری خودتان کاربرد دارد .
با فشردن دکمه شما به صفحه ای هدایت میشوید که مجموعه ها ) دسته های ( منو را در آن
برای شما نمایش میدهد. همان طور که ملاحظه مینماییددسته منو مقالات دانشجویان نیز برای شما ایجاد شده است.
شما میتوانید برای نمایش این منو در سایتتان یک ماژول هم بسازید که در مورد آن در فصل آینده مفصل بحث
خواهد شد . اما نکته ای که در اینجا میباید برای شما مشخص شده باشد این است که فهرست اصلی ،خود یک دسته
منو است که ما به صورت پیش فرض در جوملا فارسی 2.5 قرار داده ایم . حال اگر از منو بالایی قسمت
سرپرستی منو را انتخاب نمایید میباید با این شکل روبرو شوید که بدین معنا است که مجموعه منو مقالات دانشجویان
به مجموعه منو های ما اضافه شده است .
اینکه معنای علامت در کنار مجموعه منو فهرست اصلی چیست امری است که بزودی در مورد آن خواهیم نوشت.
حال که جیب کت خود را دوختید نوبت آن است که آن را پر نمایید . ما تمایل داریم تا در مجموعه منو مقالات
دانشجویان 2منو ایجاد نماییم به نام های مقالات دانشجویان عمران و مقالات دانشجویان معدن و مقالات
دانشجویان مکانیک.
برای این کار هم میتوانید را از بالا انتخاب نموده و گزینه جدید را بزنید و هم میتوانید نوار منو بالایی
قسمت مدیریت را انتخاب نموده و گزینه منو جدید را انتخاب نمایید .
در هر 2حال وارد صفحه زیر میشوید :
نوع گزینه منو : این بخش مهمترین و شاید مفصل ترین بخشی است که میباید در این بخش فراگیرید برای
انتخاب نوع منو گزینه در کنار جعبه نوع گزینه منو را فشار دهید .
مقالات دانشجویان
مقالات دانشجویان
عمران
مقالات دانشجویان
معدن
مقالات دانشجویان
مکانیک
برای شما صفحه ای باز میگردد که میتوانید نوع منو خود را مشخص نمایید . لطفاً فراموش ننمایید که این گزینه ها
ها
تن برای شما لینک های آماده ای را میسازند که شما بوسیله آن ها میتوانید متون خود را لینک دار نمایید.
با این توضیح نکته دیگری را نیز باید به شما بگوییم . زمانی که شما هسته جوملا را نصب مینمایید امکاناتی منحصر
بفرد نیز با آن نصب میگردد برای راحتی شما لینک های فراخوانی این امکانات نیز در منو ها قرار داده شده است. از
آنجایی که ما هنوز این امکانات را توضیح نداده ایم لذا تنها به توضیح منو های مربوط به مطالب ، لینک های سیستم
و مدیریت کاربران میپردازیم . در جای خود و در زمان توضیح کامپوننت ها سایر منو ها را نیز توضیح خواهیم داد .
مطالب بایگانی شده : بوسیله این لینک شما قادر خواهید بود تا مطالب که در سایتتان به قسمت بایگانی هدایت
شده است را به بازدید کنندگان نمایش دهید .
مطلب : زمانی که هید
بخوا تا یک مطلب خاص را به بازدید کنندگانتان نمایش دهید این لینک را انتخاب مینمایید.
فهرست تمامی مجموعه ها : با انتخاب این لینک تمامی مجموعه های سایت شما در صفحه ای به نمایش
در میاید .
در همین جا من تمایل دارم تا یک منو ایجاد نمایم به نام دسته بندی مقالات دانشجویان . لذا این لینک را انتخاب
مینمایم با صفحه ای روبرو میشویم که میتوانیم مشخصات این منو را در آن تعریف نماییم .
عنوان منو : در حقیقت همان متنی است که لینک شما به آن پیوند خورده است .
نام مستعار : نامی است که سیستم مدیریت محتوا این منو )لینک( را با آن شناسایی میکند . این نام در نوار آدرس
سایت شما نیز نمایش داده خواهد شد . جوملا 2.5این قابلیت را دارد که این نام را فارسی نیز وارد کنید. اما ترجیح
شخصی من این است که این نام به صورت انگلیسی وارد شود که دلیل آن را در بخش سئو به تفصیل شرح خواهم
داد .
لینک : همان آدرس صفحه ای است که این منو برای شما به صورت خودکار ایجاد نموده است .
وضعیت : انتشار و یا عدم انتشار این منو را مشخص مینماید.
دسترسی : نوع دسترسی به این منو را مشخص مینماید . در فصول قبل مفصل درباره سطح دسترسی ها در جوملا
فارسی 2.5 بحث شده است .
موقعیت منو : این گزینه مشخص مینماید که این منو مربوط به کدام مجموعه )دسته( منو است .
گزینه والد : همانطور که قبلاً شرح دادیم شما میتوانید تا بی نهایت سطح برای هر منو ایجاد نمایید . این گزینه
مشخص مینماید که منو فعلی در چه سطحی قرار دارد و منو بالا سری آن کدام است .
پنجره مقصد : نوع باز شدن این لینک در صورت کلیک نمودن بازدید کننده بر روی آن را مشخص مینماید.
صفحه پیش فرض : در اینجا میباید مفهموم که در صفحات قبل در مورد آن اشاره نمودیم را توضیح دهیم .
صفحه پیش فرض صفحه ای است که کاربر با وارد نمودن آدرس سایت در نوار آدرس مرور گر بدان هدایت میشود
حال اگر شما تمایل داشته باشد تا زمانی که کاربر آدرس سایت شما را در نوار آدرس مرورگر وارد مینماید به این
صفحه هدایت شود این گزینه را بر روی بلی قرار دهید .
زبان : بوسیله این گزینه شما میتوانید مشخص نمایید که این منو در کدام زبان نصب شده بر روی سایت نمایش
داده شود .
سبک قالب : شما میتوانید بوسیله این گزینه مشخص نمایید که با ورود بازدید کننده به این منو )لینک( کدام قالب
)پوسته( درسایت شما بارگذاری شود .
گزینه های سمت راست به پایان رسید اما سمت چپ این صفحه نیز گزینه هایی وجود دارد که به شما طعم بی نظیر
استفاده از سیستم مدیریت محتوا جوملا فارسی 2.5 را می چشاند .
تنظیمات مورد نیاز : در این قسمت شما میتوانید مجموعه بالا سری که تمایل دارید تا زیر مجموعه های آن
برای شما در این لینک به نمایش در بیاید را مشخص نمایید .
ًما
حت بخاطر دارید که این ها مجموعه هایی است که در فصل قبلی ساخته ایم من مجموعه بالاسری مقالات را
انتخاب مینمایم این بدین معنا است که در صفحه این منو )لینک( تمامی مجموعه های پایین سری و تعداد مطالب
موجود در آن به نمایش در میاید .
گزینه های مجموعه
نمایش توضیحات مجموعه پایه : حتما بخاطر دارید در فصل قبل زمانی که مجموعه ای را میساختیم
میتوانستیم برای آن توضیحاتی وارد نماییم در این قسمت میتوانیم مشخص نماییم که این توضیحات در کنار نام
مجموعه نمایش داده شود و یا خیر .
توضیحات مجموعه پایه : شما نید
میتوا برای مجموعه پایه در اینجا )مقالات ( توضیحی متفاوت وارد نمایید .
حداکثر سطوح زیر مجموعه : در فصل قبل عنوان نمودیم که در جوملا میتوانیم بی نهایت مجموعه و
زیر مجموعه در سطوح نا محدود داشته باشیم این گزینه مشخص مینماید که زیر مجموعه ها برای هر مجموعه
بالا سری تا چند سطح نمایش داده شود .
نمایش مجموعه های خالی : نام مجموعه هایی که حتی در آن مطلبی قرار داده نشده است را نمایش میدهد.
توضیحات زیر مجموعه : در صورتی که یک مجموعه ی
دارا زیر مجموعه باشد، توضیحات آن زیر مجموعه نیز
نمایش داده خواهد شد.
#مطالب در مجموعه : تعداد مطالب قرار داده شده در مجموعه در صفحه این لینک نمایش داده خواهد شد.
سایر موارد:
برای سایر موارد توضیحات کافی در هر گزینه به صورت فارسی قرار داده شده است و شما تنها کافی است تا
موشواره خود را بر روی عنوان گزینه نگه دارید. تنها موردی که نیاز است کمی در مورد آن توضیح داده شود،
ارسال ماژول برای این گزینه منو میباشد با کلیک بر روی این گزینه فهرستی از ماژول های سایتتان برای
شما نمایش داده میشود شما میتوانید بوسیله این گزینه یک ماژول را انتخاب نمایید . سپس صفحه تنظیمات ماژول
برای شما باز خواهد شد در قسمت پایین صفحه گزینه ای وجود دارد به نام تخصیص منو
گزینه تخصیص ماژول را بر روی تنها در صفحات انتخاب شده قرار دهید و حال میتوانید از دسته )مجموعه( منو
هایی که در زیر آن نمایش داده شده است مشخص نمایید که این ماژول در صفحه منویی که در حال ساخت آن
هستیم نمایش داده شود و یا خیر .
حال دکمه را فشار دهید . خروجی این لینک )منو( در سایت براساس منویی که ایجاد نموده ایم
به شکل زیر خواهد بود .
اینکه منو ایجاد شده را چگونه فراخوانی نماییم در فصل بعد خواهیم آموخت .
حال اگر گزینه های منو مقالات دانشجویان را مشاهده نمایید گزینه منو مقالات سایت بدان اضافه شده است .
برای کار بعدی تصمیم داریم تا زیر منو هایی برای این منو ایجاد نماییم که دانشجویان براحتی بتوانند با یک کلیک
به بخشی که مقالات مرتبط با رشته آنان در آن قرار دارد دسترسی داشته باشند .
فرض کنید میخواهیم مقالات مرتبط به رشته عمران را در یک جا نشان دهیم برای این کار دوباره به دسته منو
مقالات دانشجویان میرویم و دکمه را فشار میدهیم .
در صفحه باز شده
کلید انتخاب را فشار میدهیم و از قسمت منو های مخصوص مطلب
بلاگ مجموعه را انتخاب مینماییم . اجازه دهید یک توضیح کوتاه در مورد بلاگ برای شما بدهیم چرا که در کل
سیستم مدیریت محتوا با این لغت زیاد برخورد خواهید داشت .
بلاگ را میتوان خواندن ، نوشتن و به اشتراک گذاری مطالب برخط ترجمه نمود . در جوملا 2.5فارسی
همانطور که فصول ابتدایی کتاب عنوان نمودیم ملاک اصلی کار مدیریت محتوا میباشد که این محتوا میتواند متن ،
تصویر و یا فایلی چند رسانه باشد . پر واضح است که شما این محتوا را در قالب مطالب که در فصل قبل در مورد آن
توضیح دادیم در سایت خود درج مینمایید . پس بلاگ ها در جوملا به معنای صفحاتی از سایت میباشد که این مطالب
را پشت سر هم نمایش میدهد .
بدین ترتیب بلاگ مجموعه در منو ها به معنای صفحه ای است که مطالبی که در یک مجموعه قرار دارد پشت
سر هم نمایش داده میشود . حال که ما میخواهیم برای دانشجویان عمران مقالات مرتبط را نمایش دهیم کافی است
بلاگ مجموعه را انتخاب نماییم . با انتخاب این منو ) لینک ساز صفحه( با صفحه زیر روبرو میشوید.
در مورد تمامی موارد سمت راست این صفحه قبلا توضیح داده شده است اما تنها ذکر یک نکته در اینجا ضروری
مینماید .
ما در حال ساخت منو مقالات دانشجویان عمران هستیم این منو دارای مجموعه منو های مقالات دانشجویان میباشد
اگر بخاطر داشته باشید در مثال قبلی منو دیگری هم در همین مجموعه ساختیم به نام دسته بندی مقالات
دانشجویان
جوملا 2.5فارسی این امکان را به شما میدهد که در هر مجموعه )دسته منو( تا بینهایت منو های تو در تو
داشته باشید. به عنوان مثال فرض نمایید که تمایل دارید تا ساختار مقالات دانشجویان عمران به شکل زیر باشد :
یعنی ما دسته منویی داشته باشیم به نام )مقالات دانشجویان( که دارای یک منو باشد به نام )دسته بندی مقالات
دانشجویان ( و این منو دارای یک زیر منو باشد به نام )مقالات دانشجویان عمران( برای اینکه بدین ترتیب زیر منو را
ایجاد نماییم کافی است گزینه والد را دردسته بندی مقالات دانشجویان انتخاب نماییم . در اینجا معنای گزینه والد این
است که منو انتخابی نقش منو پدر و منویی که در حال ایجاد آن هستید نقش منو فرزند خواهد داشت . بدین ترتیب
منوی مقالات دانشجویان عمران تبدیل به زیر منو دسته بندی مقالات میگردد.
بدون اینکه کار دیگری انجام دهید دکمه را فشار دهید در صفحه ای که برای شما نمایش داده
میشود مشاهده خواهید نمود که علامتی کنار این منو ظاهر خواهد شد .
که نشان دهنده این است که این منو ، زیر منویی از دسته بندی مقالات دانشجویان میباشد .
حال اجازه دهید دوباره به صفحه تعریف منو برگردیم و سایر گزینه ها را بررسی نماییم برای این کار منو را انتخاب و
بر روی کلیک مینماییم تا وارد صفحه منو شویم .
مقالات دانشجویان
دسته بندی مقالات دانشجویان
مقالات دانشجویان عمران
حال به تنظیمات سمت چپ این صفحه میپردازیم .
در قسمت تنظیمات مورد نیاز میتوانیم مجموعه ای که تمایل داریم تا مطالب آن مجموعه به صورت بلاگ نمایش
داده شود را انتخاب مینماییم .
گزینه های مجموعه : مواردی که مربوط به خود مجموعه از جمله نمایش توضیحات مجموعه و تصویر آن و …
میباشد را تنظیم میکند .
گزینه های بلاگ : این تنظیم یکی از مهمترین تنظیماتی است که در تمامی جوملا برای نمایش بلاگ وجود دارد
ها
بار و بارها در انجمن تخصصی جوملا دیده ام که کاربران و حتی برخی از طراحان،سئوال نموده اند که
چگونه میتوان صفحه نمایش مطالب را چند ستونی نمود و …
بسیار خوب اجازه دهید به این دسته از تنظیمات نگاهی بیافکنیم .
در اینجا علامت # به معنای تعداد است .
فرض کنید در یک مجموعه 10مطلب داریم اینکه این مطالب چگونه چیده شود را میتوان از این قسمت تنظیم نمود.
من تمایل دارم تا 2مطلب آخر با عرض کامل و 3مطلب بعدی در سه ستون چیده شود بدین ترتیب در صفحه اول 5
مطلب و در صفحه دوم هم مطلب نمایش داده میشود شکلی که من در نظر دارم تا مطالب همانند شکل زیر در
قسمت مطلب سایت نمایش داده شود.
آخرین مطلب
دومین مطلب از آخر
بسیار خوب ابتدا مشخص مینمایم که مطالب اول با عرض کامل صفحه چند عدد باشند.
در اینجا 2مطلب قرار است نمایش داده شود و سپس در 3ستون 3مطلب دیگر پس متن 3مطلب دیگر نیاز دارم
که نمایش داده شود.
که مجموعاً 5مطلب را در بر گرفته است حال باید به سیستم بگویم که این 3مطلب باقی مانده را در چند ستون
برای من بچیند .
تا همین جا در صورتی که به صفحه منو ایجاد شده برویم نحوه چنیش مطالب همانند شکل زیر خواهد بود :
مطلب مطلب مطلب
لینک ها : لینک سایر مطالبی که قرار است در این مجموعه در صفحات بعد نمایش داده شود را مشخص مینماید.
همانند شکل زیر
سایر تنظیمات در این بخش دارای نکته مبهمی نیست و شما میتوانید براحتی با آن ها کار نمایید

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!