”منوها در جوملا(بخش دوم)“

در این مقاله می خوانید :

حال که با منو ها و نحوه ایجاد آن ها آشنا شدیم وقت آن است که به مهمترین منو جوملا که همان منو مطالب ویژه
شده است بپردازیم.
در فصل قبلی گقتیم که یک مطلب ویژه مطلبی است که قرار است در صفحه اول سایت نمایش داده شود . شما
ممکن است دارای مطلبی باشید که اتفاقاً هم جدیداً به سایت اضافه شده است اما آن مطلب را نخواهید در صفحه اول
سایت قراردهید لذا همانطور که در بخش مطالب ذکر شد میتوانید آن را ویژه ننمایید . اما اگر آن مطلب را ویژه نموده
باشید چگونه میتوان آن را نمایش داد؟ نحوه چینش مطالب ویژه را چگونه میتوان مشخص نمود ؟ و…
اینجا است که منو مطالب ویژه شده بکار ما میاید.این منو در حقیقت دقیقا همانند منو بلاگ مجموعه عمل مینماید با
این تفاوت که برای نمایش مطالب آن نیازی به تعیین نمودن مجموعه خاصی وجود ندارد . در حقیقت وقتی شما یک
مطلب را به عنوان ویژه شده تعریف مینمایید آن مطلب در یک مجموعه پنهان قرار میگیرد که از طریق این منو
خوانده میگردد.
بگذارید نگاهی به صفحه کنترل این منو بیاندازیم .
همانگونه که مشاهده مینمایید اساس این لینک ساز )منو( همانند بلاگ مجموعه است با این تفاوت که این منو اساس
سایر منو ها و همچنین صفحه اول وب سایت شما را در صورتی که تمایل داشته باشید تا صفحه اول وب سایت با
نمایش مطالب ویژه شروع شود را تشکیل میدهد.
تصور من بر این است که تا بدین جای کار با نحوه کارکرد منو ها آشنا شده اید گرچه هنوز نیاموخته ایم که حال که
منو ها را ایجاد نمودیم چگونه باید آن ها را در سایت به نمایش بگذاریم ؟ این موردی است که در فصل بعدی مفصل
بدان خواهیم پرداخت . منو های مربوط به مطالب مهمترین منو های یک سایت جوملایی است که دلیل اهمیت آن
ها ابتدا به آن ها پرداختیم .
منو های دیگری که در این فصل میتوانیم بدان آن ها بپردازیم منو های لینک های سیستم و مدیریت کاربران است.
منو های لینک های سیستم
این دسته از منو ها همانطور که از نام آنها پیدا است برای ایجاد لینک میباشد . توجه داشته باشید که برخی از منو ها
این لینک ها را به صورت خودکار ایجاد مینماید اما برخی دیگر را میتوان به صورت دستی لینک مورد نظر را برای
آن ها تعریف نمود .
URLخارجی : کلمه URLرا می توان به معنای آدرس یک پیوند ترجمه نمود، به عنوان مثال اگر نام دامنه شما
joomina.irباشد urlسایت شما http://joomina.irمیباشد حال هر صفحه ای از این سایت دارای
آدرسی مشخص است لذا هر صفحه دارای urlمنحصر به فردی میباشد .
منظور از urlخارجی امکان ایجاد لینکی به یک آدرس خارج از دامنه شما است بگذارید با مثالی موضوع را روشن تر
نماییم فرض نمایید که در بین منو های خود میخواهید یک منو داشته باشید به نام دریافت جوملا ، 2.5برای این کار
کافی است آدرس صفحه ای که کاربر میتواند از سایت ، جوملا 2.5فارسی را دانلود نماید در اختیار داشته
باشید .
این آدرس عبارت است از :
http://www.joomina.ir/component/content/article/۴٧-handmade/۴٧٢-joomlapersian٢٠۵.html
حال من میخواهم در سایت خود با دامنه فرضی xxx.comدر میان منو هایم یک منو داشته باشم که زمانی که
کاربر بر روی آن کلیک کرد به صفحه دریافت جوملا در سایت هدایت شود .
اینجا است که منو urlخارجی به کمک ما میاید برای این کار کافی است از میان منو ها این منو را انتخاب و در
قسمت لینک آدرس urlصفحه دریافت جوملا 2.5فارسی را وارد نمایم. شکل منویی که قرار است ایجاد
نمایید میباید همانند تصویر زیر باشد :
نام مستعار گزینه منو : این منو یکی از منو های بسیار جالبی است که در نسخه جوملا 2.5اضافه شده است .
در نسخه های قدیمی تر جوملا زمانی که شما تمایل داشتید تا از یک منو 2عدد داشته باشید میباید از آن منو تکثیر
مینمودید اما در جوملا 2.5تکثیر منو لازم نیست و به ازای آن میتوانید از منو نام مستعار منو استفاده نمایید . اجازه
دهید برای روشن شدن مطلب مثالی برای شما بزنم .
اگر بخاطر داشته باشید در همین فصل ما 2دسته )مجموعه( منو ایجاد نمودیم یکی منو اصلی که از قبل به صورت
پیش فرض در جوملا وجود داشت و دیگری مقالات دانشجویی که خودمان ایجاد نمودیم . حال فرض نمایید که
تمایل داریم تادر مجموعه منو مقالات دانشجویی یک منو داشته باشیم به نام تماس با ما ، در همین حال هم در
مجموعه منو اصلی هم تمایل داریم تا یک منو به نام تماس با ما داشته باشیم .
برای این کار کافی است یکبار منو تماس با ما را ایجاد و در قسمت گزینه والد منو اصلی را انتخاب نمایید و سپس
دوباره منو جدید ایجاد منو و از نام مستعار منو استفاده نمایید و این بار گزینه والد را مجموعه منو مقالات انتخاب
تماس با ما
مجموعه منو
اصلی
مجموعه منو
مقالات
نمایید و در قسمت سمت چپ در آنجایی که لیست کشویی گزینه منو وجود دارد منو تماس با ما را انتخاب نمایید حال
منو تماس با ما هم برای مجموعه منو مقالات وجود خواهد داشت و هم برای منو اصلی .
توجه شما را به یک نکته مهم در این رابطه جلب میکنم . در این حالت شما در حقیقت در حال استفاده از یک منو
برای 2دسته منو هستید به همین دلیل هر تغییری که در تنظیمات در منو اولی ایجاد نمایید آن تغییر در منو دومی
هم اعمال میگردد . حال اگر بخواهید در هر 2مجموعه منو، یک منو یکسان داشته باشید اما تغییرات در تنظیمات
یکی بر روی دیگری تاثیر نداشته باشد میباید منو ها را جداگانه ایجاد نمایید .
متن جداکننده
از ابتدای این بخش همواره عنوان نموده ایم که یک منو یک متن لینک شده به یک آدرس است . تنها منویی که
لینک نمیباشدو تنها به عنوان یک متن ساده استفاده میشود این منو است . اما اگر قرار است بازدید کننده با کلیک بر
روی این منو اتفاقی برایش نیفتد کارآیی این منو کجا است ؟
این منو زمانی کاربرد دارد که بخواهید به عنوان مثال تعدادی زیر منو را برای این منو تعریف نمایید بدین ترتیب این
منو تنها برای نمایش زیر منو های خود کاربرد خواهد داشت.
مقالات تماس با ما
منو اصلی تماس با ما
منو های مدیریت کاربران
این منو ها همانگونه که از نام آن ها پیداست مربوط به کاربران و امکاناتی است که در رابطه با حساب کاربری یک
عضو سایت میتوان در اختیار وی قرار داد میباشد.نام این دسته از منو ها بخوبی نمایانگر کاری است که انجام میدهند.
به همین دلیل توضیح اضافی را لازم نمی بینم فقط یک پیشنهاد در رابطه با این منو برای شما دارم آن این است که
شما بهتر است که سطح دسترسی این منو ها را بر روی سطح دسترسی ثبت نام شده قرار دهید البته به غیر از منو
فرم ورود به سایت و منو فرم ثبت نام چرا که لزوماً تا کسی در سایت عضو نباشد دارای مشخصاتی نیست که بخواهد
آن را تغییر دهد.
نکته: در مورد سطح دسترسی ها در فصول قبل مفصلاً بحث شده است .
پوشش دهنده Iframe
منو کاربردی دیگری که در جوملا وجود دارد منو پوشش دهنده میباشد . قبل از آنکه بخواهیم در مورد این منو به
بحث بپردازیم لازم است مفهوم Iframeرا مشخص نماییم .
Iframeبه معنای چهارچوبی از زبان HTMLمیباشد که به شما اجازه میدهد تا یک HTMLدیگر را در صفحه
فعلی بارگذاری نمایید.
اجازه دهید این موضوع را با مثالی روشن تر نماییم . فرض کنید در سایت خود دارای یک صفحه ای میباشید که
تمایل دارید تا اطلاعات یک صفحه وب متعلق به سایت دیگری را در آن صفحه بخوانید . به عبارت دیگر یک صفحه
خارجی را در داخل صفحات داخلی سایت خود فراخوانی نمایید .
در این زمان شما میباید از پوشش دهنده استفاده نمایید .
پیشنهاد شخصی من به شما این است که تا آنجا که میتوانید از این گزینه استفاده نکنید چرا که بر روی seoسایت
شما تاثیر دارد که در بخش seoمفصل به آن خواهیم پرداخت .
متاسفانه فعلا در مورد سایر منو ها نمیتوانیم توضیح خاصی ارائه نماییم چرا که هنوز به بخش افزونه های جوملا
نرسیده ایم و میباید ابتدا افزونه های مرتبط را شرح دهیم تا بتوانیم منو های آن ها را توضیح دهیم. اما توجه شما را
به یک نکته دیگر جلب مینمایم و آن این است که همانطور که در ابتدای فصل در مورد مفهوم منو ها توضیح دادیم
هر افزونه میتواند از طریق منو ها فراخوانی شود و یک لینک ایجاد شود که آن افزونه و امکانات آن را فراخوانی نماید
به همین دلیل با نصب افزونه های اضافی به قسمت منو ها ، منو های جدیدی اضافه میشود . مهم این است که شما
مفهوم کاری که در حال انجام آن هستید را دریابید . اگر بخواهم برای شما این فصل را خلاصه کنم میتوانم آن را در
چند خط زیر عنوان نمایم.
هر منو یک متن لینک دار است که آدرس صفحه ای را تولید مینماید این آدرس ها را میتوان به صورت دستی وارد
نمود و یا میتوان از امکانات پیش فرض جوملا استفاده نمود که مشخصاً کار را ساده تر مینماید . هر منو میتواند در
یک مجموعه منو قرارگیرد و همچنین هر منو میتواند بینهایت زیر منو داشته باشد .
تا بدین جای کار سعی نمودیم مفهوم اصلی منو ها را بیاموزیم و همچنین تنظیمات مهم منو ها را شرح دهیم.

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!