اجازه دسترسی به اطلاعات Encrypt شده

”اجازه دسترسی به اطلاعات Encrypt شده“

در این مقاله می خوانید :

را نیز برای سایر کاربران مشخص کرده باشید (Permission) حتی اگر شما اجازه دسترسی
باز هم آنان نمی توانند به محتویات فایل های رمزشده شما دسترسی پیدا نمایند.
شده خودتان را به سایر کاربران Encrypt برای اینکه امکان دسترسی به محتویات فایل های
آنان را نیز بر روی فایل های خودتان اضافه Certificate بر روی کامپیوتر بدهید، می بایست
نمایید.
باشد می بایست حداقل Certificate توجه داشته باشید که برای اینکه یک کاربر دارای
شده مختص به خودش باشد. Encrypt دارای یک فایل
برای اینکه در این درس شرایط مناسبی برای آموزش ایجاد گردد، بر روی سیستم عامل
دو کاربر را ایجاد کرده ایم به نام های: Windows 7
و برای هرکدام D: کرده و یک فایل را در داخل Login با هر کدام از کاربران فوق یک بار
کرده ایم، سپس در ادامه قصد داریم امکان استفاده از فایل های Encrypt به صورت مجزا
اعطا نماییم. Ali را به کاربر Ahmadi شده توسط کاربر Encrypt
وارد Ahmadi برای این منظور با کاربر
کامپیوتر شده و بر روی فایل مورد نظر راست
را انتخاب Properties کلیک کرده و گزینه
کلیک نمایید: Details کرده و و بر روی
کاربری را Certificate در این قسمت
مشاهده می نمایید که به فایل مورد نظر
دسترسی دارد، و چون ما در این مثال با کاربر
وارد شده ایم و فایل فوق را Ahmadi
ست کرده ایم بنابراین Encrypt به صورت
نام کاربر فوق را در تصویر زیر مشاهده می
نمایید:
کلیک کرده و کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید، در Add در ادامه کافی است بر روی گزینه
را انتخاب نمایم: Ali اینجا قصد داریم کاربر
در شکل زیر مشاهده می نمایید نام دو کاربر در لیست مشخص شده است، در نتیجه هر دو
شده دسترسی پیدا نمایند: Encrypt کاربر می توانند به محتویات فایل
در قسمت فوق همچنین می توانید بر روی نام یکی از کابران را انتخاب نمایید، و سپس اقدام
مربوط به آن نمایید: Certificate از Backup به گرفتن
در شکل مشاهده می نمایید که قصد
و Ahmadi داریم از کاربر
Backup مربوط به آن Certificate
تهیه نمایم.
را مشاهده می نمایید، ب روی Backup تهیه Wizard در شکل زیر اولین پنجره مختص به
کلیک نمایید: Next
Backup هایی که در کامپیوتر موجود می باشند Certificate در ادامه می توانید از تمامی
Include all certificate in… تهیه نمایید، که در اینصورت می بایست چک مارک گزینه
را انتخاب نمایید:
در اینجا چون قصد داریم فقط از
فایل Ahmadi کاربر Certificate
Next تهیه کنیم بر روی Backup
کلیک کرده بودن انتخاب گزینه های
ممکن
مشخص نمایید تا در صورتی که شخصی Backup سپس می بایست یک پسورد برای فایل
شما را به دست آورد نتواند بدون دانستن پسورد از Certificate مختص به Backup فایل
آن استفاده نمایید:
را که قرار است در آنجا ذخیره شود را مشخص نمایید: Backup در ادمه مسیر فایل
شما اطلاعاتی را از گزینه های انتخابی مشاهده می نمایید: Wizard در آخرین قسمت
نمایش داده Certificate از Backup در آخر برای شما پیغام موفقیت آمیز بودن تهیه
خواهد شد

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!