”آموزش فارسی سازی افزونه های جوملا“

در این مقاله می خوانید :

آموزش فارسی سازی افزونه های جوملا
آموزش فارسی سازی افزونه های جوملا جزو آن دسته از آموزش هایی است که برای هر جوملا کاری لازم وحتمـی
است
چگونه فایل زبان بسازیم !
در این آموزش کوتاه، یاد گیری شیوه ی ایجاد فایل زبان و معرفی آن به XMLمد نظر است. در این آموزش سعی
می کنیم برای افزونه ی plg_content_flashChartکه یک پلاگین است ، فایل زبان ساخته و آن را به فایل
XMLمعرفی کنیم.
بیشتر افزونه ها به صورت پیش فرض دارای فایل زبان اصلی هستند و برای ترجمه ی افزونه به صورت استاندارد لازم
است فایل زبان فارسی را ایجاد و به XMLمعرفی کنید. فایل های زبان معمولا در پوشه های LANGUEGES
قرار دارند.
چگونه فایل زبان فارسی را ایجاد کنیم؟
برای این کار لازم است:
.1در پوشه ی زبان افزونه یک فولدر جدید با نام fa-IRایجاد کنید. چرا که جوملا از چنین تگی برای تشخیص
اینکه زبان سایت شما چیست استفاده می کند و بدنبال فایل های زبان مربوط به افزونه ی مورد نظر بر اساس زبان
انتخابی در این پوشه میگردد.
.2محتوای پوشه ی en-GBرا کپی و در پوشه ی ایجاد شده ی fa-IRبازنشانی کنید و نام آن را مثلاً از
تغییر داده و سپس بهfa-IR. plg_content_flashChart.ini بهen-GB.plg_content_flashChart.ini
ترجمه ی محتوای آن بپردازید.
برای مثال
در قبال
SELECT_IMAGE=”Select image “
میبایست Select imageرا به ” انتخاب تصویر ” ترجمه کنیم، به این مفهوم که متن حروف بزرگ ثابت مانـده
و متن حروف کوچک به فارسی تغییر می یابد که پس از ترجمه به این ترتیب خواهد بود:
“انتخاب تصویر”=SELECT_IMAGE
چگونه فایل زبان جدید را به XMLمعرفی کنیم؟
برای اینکار لازم است ابتدا بدانیم XMLچیست؟ ! XMLبه نصاب جوملا، نوع افزونه را معرفی مینماید و به آن می
گوید که افزونه از چه نوعیست و به نوعی شناسنامه و پیکره بندی اصلی افزونه را در خود جای داده است، همچنین
جدا از اینکه xmlخود نوعی زبان برنامه نویسی است به جوملا نصاب جوملا میگوید که کدام فایل بسته نصبی باید
در کدام پوشه ریخته شود، به عنوان مثال فایل زبان ما را باید در پوشه languegesدر پوشه fa-IRبریزد . خوب
به صورت پیش فرض که افزونه زبان فارسی و این فایل را ندارد پس حال که ما آن را ایجاد نموده ایم باید به فایل
xmlکه وظیفه معرفی و نصب افزونه را دارد نیز بگوییم که به جوملا بگوید این فایل ها هم هست که بایددر پوشه
زبان فارسی ریخته شود. فایل XMLهمیشه در نخستین فولدر افزونه)روت( وجود دارد و با پسوند XMLو نام افزونه
قابل شناسائی است.
حالا لازم است بعد از آماده سازی فایل زبان جدید آن را به XMLافزونه معرفی نمائید برای اینکار لازم است فایل
XMLرا باز کرده متن زیر را جستجو کنید:
<languages folder=”language”>
<language tag=”en-GB”>en-GB.plg_content_flashChart.ini</language>
</languages>
<را به شکل زیر کپی وlanguage tag=”en-GB”>en-GB.plg_content_flashChart.ini</language> سپس
بازنشانی کنید:
<languages folder=”language”>
<language tag=”en-GB”>en-GB.plg_content_flashChart.ini</language>
<language tag=”en-GB”>en-GB.plg_content_flashChart.ini</language>
</languages>
و خط کپی شده را به شکل زیر تغییر دهید:
<languages folder=”language”>
<language tag=”en-GB”>en-GB.plg_content_flashChart.ini</language>
<language tag=”fa-IR”> fa-IR.plg_content_flashChart.ini</language>
</languages>
با این کار شما فایل زبان جدید را به XMLمعرفی کرده اید.
توجه داشته باشید نام افزونه را در عنوان فایل زبان به عنوان افزونه ی فعلی تغییر دهید. در این آموزش از نام
plg_content_flashChartاستفاده شده است. با این تصویر توجه کنید:
به این مسئله نیز توجه کنید، گاهی اوقات فایل زبان بصورت باز در پوشه ی اصلی )روت( افزونه و یا در فولدر زبان
تعبیه شده است. در این صورت فرآیند ایجاد فولدر جدید fa-IRرا نادیده بگیرید.
با این توصیف در معرفی فایل به XMLتغییر چندانی صورت نخواهد گرفت و با کمی دقت کار انجـام خواهـد شـد.
مسئله ی دیگر در مورد کامپوننت هاست که عموماً دارای دو بخش مجزای کاربری و مدیریت هستند، بنابراین دارای
دو فایل زبان مجزا برای بخش کاربری و بخش مدیریت هستند. در این صورت نیز تغییر چندانی در ایجـاد و معرفـی
فایل زبان صورت نخواهد گرفت و تنها لازم است فرآیند ایجاد فایل زبان فارسی و معرفی آن به XMLرا دوبار انجام
دهید.
این توضیح لازم است که بخش معرفی فایل زبان بخش کاربری در XMLبین تگ های ><administration
و ></administrationقرار دارد، اما فرآیند معرفی آن همچون بخش کاربری است.

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!