شرکت نفت سپاهان (روغن اسپیدی)

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه شرکت نفت سپاهان (روغن اسپیدی)

شرکت نفت سپاهان از آغاز تأسیس به موازات تولید روغن موتورهای دیزلی و بنزینی، با برآورد ظرفیت تقاضای داخلی اقدام به صادرات روغن پایه اکستراکت و اسلاک واکس مازاد تولیدی نمود که بهترین تصمیم و نشـانه درایت و شنـاخت بازارهای داخلی و بین المللی بوده است.

5/5 - (5 امتیاز)

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!