برونسپاران دانش

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه برونسپاران دانش

گروه برون سپاران دانش، فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نموده است. این گروه با داشتن تیمی متخصص و مجرب به ارائه ی خدمات (خدمات مشاوره ای علمی-پژوهشی و خدمات مشاوره ای مهندسی) می پردازد. جامعه ی هدف بر اساس نوع نیاز مخاطب های گروه، به دو دسته تقسیم می شوند: دانشجویان، محققان، پژوهشگران و مدیران، مشاوران، مهندسان و طراحان سازمانی.

به این مطلب امتیاز دهید
پشتیبانی آنلاین!