طراحی سایت شرکت فناوری روزبنا

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت شرکت فناوری روزبنا

شرکت فناوری روز بنا با هدف سرمایه گذاری، مشارکت، اجرا ، مدیریت پیمان و تأمین محصولات ساختمانی در سال 1382 تأسیس گردید.طی این سال ها شرکت در پروژه های گوناگونی در سطح کشور با عنوان پیمانکار، سرمایه گذار و مدیر پیمان به تنهایی و یا با همکاری مهندسین مشاور اثر شرکت داشته است

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!