طراحی سایت فصلنامه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت فصلنامه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

فصلنامه ” انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران” ، فصلنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و آموزشی
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن در راستای ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و سازندگان انبوه مسکن، شرایط ویژه­ای را در فصلنامه تخصصی خود فراهم نموده تا در برقراری ارتباط مذکور تسهیل ایجاد گردد. از اواسط سال 1391 با تغییر رویکرد فصلنامه از حالت خبری به شکل تخصصی- علمی- آموزشی….

به این مطلب امتیاز دهید
پشتیبانی آنلاین!