سایت دکتر حاجی بابایی

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه سایت دکتر حاجی بابایی

حمیدرضا حاجی بابایی سال1338 در شهرمریانج همدان متولد شد.حمید رضا،دومین فرزند خانواده متولد می شود ودر آغوش پرمهر والدین،پابه پای برادر،که دو سال از او بزرگتر است،رشد می کند،دستان پدر بوی گل وگندم می دهد ،عطرمهرخدا دارد، تمنای باران رحمت الهی دارد ،که زمینش پربارگردد و زحماتش در زیر تابش جانبخش خورشید تموز تابستان،سفره ای پراز مهرخداوندی باشد،برای کودکانی که در این محفل مهر قد می کشند.

5/5 - (1 امتیاز)

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!