طراحی سایت گروه فرهنگی آموزشی چارته

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت گروه فرهنگی آموزشی چارته

اساس و نیت اصلی من برای تشکیل مجموعه ی کاری چارته ، دغدغه و نگرانی هایی بود که بابت آینده ی کشور و کودکان و نوجوانان داشتم . در طول بیش از 17 سال تدریس در آموزشگاهها و سپس دانشگاهها ، روند رکود اخلاق و امید در کشور را حس کردم و امید وارم بتوانم نقشی در هدایت فرزندان سرزمینم برای پیدا کردن راه صحیح زندگی ، شغلی و تحصیلی داشته باشم

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!