طراحی سایت موسسه خیریه دوازده امام (ع)

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت موسسه خیریه دوازده امام (ع)

کلیه فعالیتهای موسسه خیریه دوازده امام (ع) صفاهان ، غیر سیاسی وغیر انتفاعی و غیر دولتی بوده ودر موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقرارات جمهوری اسلامی در سطح ملی فعالیت می کند.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!