طراحی سایت موسسه خیریه دوازده امام (ع)

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت موسسه خیریه دوازده امام (ع)

کلیه فعالیتهای موسسه خیریه دوازده امام (ع) صفاهان ، غیر سیاسی وغیر انتفاعی و غیر دولتی بوده ودر موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقرارات جمهوری اسلامی در سطح ملی فعالیت می کند.

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!