خطای ip_conntrack: table full, dropping packet

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
خطای Ip_conntrack: Table Full, Dropping Packet

خطای ip_conntrack: table full, dropping packet

در صورتی که سرور شما دچار مشکل شده است، از طریق SSH وارد سرور خود شوید و دستور زیر را وارد نمایید:

tail -f /var/log/messages

این دستور ۱۰ پیغام آخر log سرور را در اختیار شما قرار می دهد.

در صورتی پیغام ip_conntrack: table full, dropping packet را مشاهده نمودید آنگاه:
۱. ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید:
sysctl net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max

۲. خروجی این دستور یک عدد خواد بود.(به عنوان مثال: ۶۱۹۲)

۳. شما باید این مقدار را افزایش دهید، برای این کار از دستور زیر استفاده نمایید و مقدار دو برابر مقدار قبلی را اعمال نمایید:

sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=12000

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!