باز پس گیري هویت از فیشرها

زمانی که ،FTC برای قربانیان دزدی هویت، تشخیص سریع مشکل بسیار مهم است. طبق گزارش
قربانیان متوجه سوءاستفاده هایی از اطلاعات شخصی خود در طول یک ماه شدند، حدود ۹۰ درصدشان
قادرند که از ایجاد حسا بهای اعتباری جدید با استفاده از نامشان که توسط دزدان صورت م یگیرد
جلوگیری کنند و از زیا نهای جدید پیشگیری کنند. اما اگر زمان تشخیص از یک ماه به ۶ ماه برسد،
یعنی قربانی طی ۶ ماه متوجه سوءاستفاده از حساب اعتباری خود نشود، در طول این مدت حدود
۴۵ درصد مجرمان با استفاده از نام قربانی حسا بهای اعتباری جدید م یگشایند.
شاید اولین مانع بر سر راه تشخیص و دستگیری دزدان متقاعد کردن شرکت های کار تهای اعتباری،
آژانس های تهیه گزارش از حساب های اعتباری و بعضی اوقات افراد متخصصی هستند که شما باید
برایشان توضیح دهید که چه کسی هستید و چه اتفاقی برایتان افتاده است. فرآیند تشخیص و
دستگیری با تهیه یک گزارش پلیسی از حوزه ای که جرم در آن اتفاق افتاده شروع م یشود. اصولاً
متقاعد کردن پلیس برای این که شما یک قربانی هستید یا یک گناهکار، کار ساده ای است.
گزارش داده است که قربانیان با مقاومت پلیسِ محلی، برای تهیه گزارش مواجه م یشوند. FTC البته
۲۸ درصد افراد هم از عملکرد پلیس بسیار ناراضی هستند. گرفتن گزارش بسیار واجب و ضروری است
حتی اگر لازم باشد شما به ادارات مختلف پلیس محلی یا پلیس کشوری و یا حتی مأمورین ایالاتی
مراجعه کنید. تا اگر پلیس دزدان را دستگیران نمود، شما با استفاده از همان گزارش، مؤسسات مالی را
fraud alert قانع به پاکسازی سابقه حساب اعتباری خود کنید. همچنین شما باید با سرعت درخواست
شرک تهایی که ،alert fraud (هشدار کلا هبرداری) که برای قربانیان مجانی است، بکنید. با یک
اعتباری با نام شما ایجاد کرد هاند باید قبل از افتتاح اعتبار با شما تماس بگیرند و شما اعتبار آن حساب
را تأیید یا رد کنید. سپس شما باید یک سری نامه و گزارش تهیه شده توسط پلیس را برای مأموران
مربوطه می فرستید.
www.identitytheft.org یا www.consumer.gov/idtheft این نامه ها را می توانید از سایت های
تهیه نمایید.
قربانیانی که همه فعالی تهای بالا را انجام بدهند می توانند امیدوار باشند که قبل از یک ماه حساب
اعتباری خود را پاکسازی نمایند و به زندگی عادی خود بازگردند. اما از این به بعد باید بیشتر مواظب
[ باشند و جهان اطراف خود را محتاطان هتر بنگرند. [ ۲
www.ParsBook

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب نگاران پارسه