عضویت در پرتال

عضویت در پرتال پشتیبانی

پرتال پشتیبانی

ورود به پرتال پشتیبانی

مرکز آموزش فخر رازی

مرکز آموزش فخر رازی

اطلاعات تکميلي

  • نوع سایت: شرکتی
  • توضیحات: تاریخچه انجمن پرستاری ایران مربوط به سال 1356 قبل از انقلاب می باشد که فعالیت صنفی خود را شروع کرده است و در سال1369 با اخذ مجوز و پروانه فعالیت خود را رسماً شروع کرده است که در این راستا با توجه به رسالت حرفه ای و نیاز جامعه.....

بازدید 798 بار