طراحی سایت انجمن صنفی کارفرمایان انبوه سازان استان تهران

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت انجمن صنفی کارفرمایان انبوه سازان استان تهران

انبوه سازی و انبوه سازان مسکن، شرایط دشوار و بحرانی را می گذرانند، فقدان ساز و کارهای مناسب کنترل و هدایت تولید و توزیع مسکن، نارسایی های جدی در زمینه قوانین و مقررات اداری، حقوقی و قانونی برای تولید انبوه مسکن، ناهماهنگی سیاست‌های اعتبار بانک‌ها با نیازهای تولید انبوه مسکن…

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!