طراحی سایت تبلیغات الکترونیکی کوکو

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت تبلیغات الکترونیکی کوکو

تبلیغات شرکتها و سازمانها و ارگانهایی که تماماً در زمینه اقتصادی و فرهنگی و ورزشی و فنی و مهندسی و خدماتی … فعالیت می نمایند را برعهده می گیرد .
اگر نهاد های حقیقی و حقوقی تمایل به تمدید تبلیغ خود داشته باشند بمدت 1 ماه 15 درصد از مبلغ تعرفه ماهانه را بابت تبلیغ حرفه خود پرداخت می نمایند لازم به ذکر است که متن قرار داد بصورت الکترونیکی به درخواست دهنده ارسال می گردد .

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!