طراحی سایت تبلیغات الکترونیکی کوکو

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت تبلیغات الکترونیکی کوکو

تبلیغات شرکتها و سازمانها و ارگانهایی که تماماً در زمینه اقتصادی و فرهنگی و ورزشی و فنی و مهندسی و خدماتی … فعالیت می نمایند را برعهده می گیرد .
اگر نهاد های حقیقی و حقوقی تمایل به تمدید تبلیغ خود داشته باشند بمدت ۱ ماه ۱۵ درصد از مبلغ تعرفه ماهانه را بابت تبلیغ حرفه خود پرداخت می نمایند لازم به ذکر است که متن قرار داد بصورت الکترونیکی به درخواست دهنده ارسال می گردد .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!