انجمن پرستاری ایران

اطلاعات تکميلي

  • نام سایت: انجمن پرستاری ایران
  • نوع سایت: خبری
  • توضیحات: انجمن پرستاری ایران اولین تشکل صنفی پرستاری ایران در سال 1369 تشکیل شده و با مجوز و پروانه از وزارت کشور فعالیت خود را شروع کرده است.
خواندن 2689 دفعه