عضویت در پرتال

عضویت در پرتال پشتیبانی

پرتال پشتیبانی

ورود به پرتال پشتیبانی

مجوز ها و گواهینامه ها

مجوزهای رسمی وب نگاران پارسه

- مجوز رسمی از نظام صنفی رایانه کشور

- مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانه های دیجیتال

- مجوز رسمی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

- مجوز رسمی از اتحادیه کسب و کار های اینترنتی

تمامی مجوز های فوق در سایت های منظوره باز می گردد.