عضویت در پرتال

عضویت در پرتال پشتیبانی

پرتال پشتیبانی

ورود به پرتال پشتیبانی

موسسه حقوقی مجد وکیل

موسسه حقوقی مجد وکیل

اطلاعات تکميلي

  • نوع سایت: شرکتی
  • توضیحات: موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا موسسه ای است ایرانی و غیر تجاری که مطابق ماده 8 ایین ثبت موسسات غیر تجاری تحت شماره ثبت 34576 و شماره شناسنامه ملی 14004378172 در اداره ثبت و اگهی توسط روزنامه رسمی منتشر گردیده است.

بازدید 1227 بار