عضویت در پرتال

عضویت در پرتال پشتیبانی

پرتال پشتیبانی

ورود به پرتال پشتیبانی

شنبه, 25 ارديبهشت 1395 انجمن زمین شناسی نفت ایران

اطلاعات تکميلي

  • نام سایت انجمن زمین شناسی نفت ایران
  • نوع سایت خبری
  • توضیحات انجمن زمين شناسي نفت ايران متعاقب تاسيس شعبه ايران انجمن مهندسين نفت و علوم زمين اروپا (EAGE) و پس از 100 سال اكتشاف نفت در ايران با همت جمعي از اساتيد دانشگاه و مديران ارشد صنعت نفت در تاريخ 1/12/ 1384 با شماره 19344 به ثبت رسيد.
شنبه, 25 ارديبهشت 1395 انجمن پرستاری ایران

اطلاعات تکميلي

  • نوع سایت خبری
  • توضیحات انجمن پرستاری ایران اولین تشکل صنفی پرستاری ایران در سال 1369 تشکیل شده و با مجوز و پروانه از وزارت کشور فعالیت خود را شروع کرده است.
شنبه, 25 ارديبهشت 1395 ستاد امربه معروف و نهی از منکر

اطلاعات تکميلي

  • نوع سایت خبری
  • توضیحات ستاد امربه معروف و نهی از منکر
یکشنبه, 18 بهمن 1394 قاب هنر

اطلاعات تکميلي